لیست آزمایشگاه های ری گیری طلا

لیست کل آزمایشگاه های ری گیری طلا در کشور با شماره تلفن

فهرست مطالب

آزمایشگاه های ری گیری طلا در کشور مسئولیت بررسی عیار و اصل بودن طلا و مخصوصا طلای آب شده را دارند. اگر طلای آب شده خریدید و میخواهید بدانید در استان یا شهر شما چه آزمایشگاه هایی این کار را انجام داده اند در لیست زیر می توانید کل ری گیری ها را مشاهده کنید.

همچنین دقت داشته باشید که برخی شهرستان ها را می توانید با تماس مستقیم با آزمایشگاه ری گیری از عیار و وزن و تاریخ ری گیری طلایی که خریدید مطلع شوید.

برای پیدا کردن شماره تماس آزمایشگاه ری گیری شهر خود از لیست زیر دنبال بگردید. آخرین آپدیت این لیست ری گیری تا آبان 1402 هست و در صورتی که بعد از این تاریخ آزمایشگاه ری گیری جدیدی ایجاد شده است در این لیست نیست.

نام آزمایشگاهشماره تماس
آتش کازرون071-42218413
0917-1238413
آخرت۰۴۱-۳۵۲۳۲۵۹۶
041-35245277
آدلیا بجنورد05832234054
09154892265
آذربایجان – تبریز041-35531718
041-35535746
آذری04135232391, 09148152007
آذین02133994199
02136348294
09125802035
آراز ابهر09120784194
0243522547
۰۲۴۳۵۲۶۳۸۹۵
آرتا۰۹۱۴۳۵۲۰۴۶۰
آروین دزفول۰۶۱۴۲۲۳۱۲۳۲
آروین زر اصفهان۰۳۱-۳۲۲۳۴۰۱۴, 09131065744
آریا۰۲۱-۳۳۹۶۴۶۴۱
۰۹۱۲-۰۲۴۶۳۶۷
آریا قیدار قزوین09128781508 024-34227180
آرین آنالیز اردبیل04533368230
04533362517
آزمایشگاه امید زنجان09902608407
آزمایشگاه عیار سنجی مهر اصفهان03132210707
آزمایشگاه معراج ایرانشهر۰۹۱۵۱۴۷۱۸۸۸
آسیا۰۲۱-۵۵۱۵۶۰۲۶-۷
آسیا اصفهان۰۹۱۳۴۲۰۶۲۵۸
آسیا تبریز041-35266971
04135250866
آصف04144239760
آقانژاد
اقانژاد-اردبیل
۰۴۵-۳۲۷۹۱۶۰۰
09149526860
093868372229
آلا۰۴۴-۴۴۲۲۰۴۷۵
آلتین۰۴۱-۴۲۲۷۳۲۸۸
آلتین مرند09145020800
۰۴۱-۴۲۲۷۳۲۸۸
آمین آستارا01344816634, 09126755955
آنالیز۰۲۱-۵۵۸۰۸۶۷۹
آنالیز تبریز۰۴۱۳۵۵۴۴۷۲۸
۰۹۳۵۳۴۷۶۸۵۵
اتحاد اصفهان031-32227553
اتحاد زنجان02433321549
اتحادیه۰۲۴-۳۳۳۲۱۵۴۹
اتحادیه تهران۰۲۱-۸۸۸۱۱۴۷۶
اتحادیه شهرستان گنبد۰۱۷۳۳۲۹۵۱۴۱
اتحادیه کرج و هشتگرد۰۲۶-۳۲۲۲۵۳۸۳
۰۲۶-۳۲۲۵۵۰۴۷
19439
374036
اتحادیه کشوری۰۲۱-۸۸۵۴۵۰۳۴
اثنی عشر04137226548
احمد ایرانشهر09023916205
احمدی۰۳۱۳۲۲۳۹۴۲۵
اخرت‌خواه۰۴۱۳۵۲۳۲۵۹۶
اخوان021-33975768
اذرگلد اهواز06132235743
09148932843
ارجان03538423000
ارجان ری۰۶۱۵۲۷۲۴۱۲۰
۰۹۱۶۳۷۳۱۶۳۷
ارجمند ری07433233399
اردلان همدان۰۸۱-۳۲۵۱۱۰۳۸
ارشاد سنندج08733127593
09120263870
ارغوان۰۴۴-۴۶۲۲۳۸۹۴
ارغوان بوکان09141806233
اروم سنج جدید۰۴۴۳۲۲۵۱۴۰۱
اروم سنجش04432251400
ارگ
ارگ مشهد
۳۲۲۱۷۱۷۸
05132245492
استاندارد طیف سنجش شرق-مجاهدی مشهد-لیدوما09153107557
05132258945
اسدی گرگان01732230091
09111782635
اسپادانا۰۳۱۳۲۲۳۴۲۴۹
اسپاهان۰۹۱۰۳۱۴۱۲۸۲
۰۳۱۴۵۸۲۲۵۹۱
اشنوسنج04444632531
09141663655
۰۴۴۴۴۶۳۲۵۳۲
اشکان۰۸۱-۳۲۵۲۰۴۲۷
۳۲۵۱۱۲۹۴
۰۹۱۸۳۱۶۶۳۸۳

08132511294
اطمینان۰۲۱-۵۵۵۸۲۶۶۹
اعتماد
اعتماد خوی
۰۴۴-۳۶۲۲۰۷۶۷
اعتماد اصفهان03132234791
اعتماد تهران55696782
اعتماد یزد۰۳۵-۳۶۲۲۸۳۹۹
افق۰۲۱۳۳۹۷۵۷۹۴
۰۹۱۲۳۲۴۴۶۷۰
البرز۰۲۶-۴۴۲۳۶۸۲۰
البرز اصفهان۰۳۱۳۶۲۵۵۷۲۲
البرز اصفهان۰۳۱۳۲۲۰۶۹۶۳
الرویس چابهار09158435194
الماس اصفهان09135500995
03132216185
الماس شهرکرد کد2۰۳۸۳۲۲۴۴۷۲۴
الماس غربگویا 08337289572
الوند ملایر۰۸۱-۳۲۲۲۴۳۷۷
امید۰۲۶-۳۲۲۲۵۳۸۳
امیدسنجش بهشهر (امید سنجش)01134537755 09113523329
امیران۰۴۴-۳۵۲۴۱۹۲۳
امیرمشکین شهر04532540622
امیرکبیر۰۴۱-۳۵۲۵۳۵۵۶
امین۰۲۱-۳۶۶۱۳۵۱۶
امین آ.غ ارومیه۰۴۴-۳۲۲۴۵۵۰۳ (گویا)
09143483453
٠٤٤٣٢٢٣٩٧١٤
امین آغ قلعه04432239714
امین ارومیه04432245503
امین اصفهان03132234679
امین شمال۰۱۱۴۲۰۶۰۴۲۱ ۰۹۱۱۶۳۳۶۴۷۴
۰۱۱۴۲۲۱۶۷۳۲
انس۰۹۱۳۲۰۲۵۷۹۰
اوین (ئه وین)۰۴۴-۴۶۲۲۰۶۸۴
ایاز05433227309
09151414630
ایاز05433227309
09151414630
ایران۰۲۵۳۷۷۰۶۰۷۶
ایران تبریز04135264035
04135249640 (گویا)
ایران ری اصفهان03132234007
ایران قم۰۲۵-۳۷۷۰۶۰۷۶
ایران قم02537706076
46237
ایران لیزر021-33906071
ایران مشهد051-32238666
ایران یزد03536268298
03538423000
باختر۰۸۳-۳۷۲۹۵۷۱۷
۰۸۳-۳۷۲۹۵۷۱۸
باغبان۰۴۱-۴۲۲۷۶۱۲۰
باقری خرم آباد۰۶۶۳۳۳۱۴۷۷۲
بامدادی۰۵۱-۳۸۴۷۳۹۹۷
بانه08734241382
09186773203
برتر اصفهان۰۹۱۳۸۲۷۳۴۰۳
برزگر تبريز04135233194
برلیان۰۴۱-۳۵۵۳۸۳۹۵
برلیان تبریز041-35537424
برمکی۰۴۱۳۵۲۶۶۰۳۱
برنا آبادان۹۵۹۳۲۷
برنا آزمون پارس06153266092
بعثت یزد۰۳۵-۳۶۲۶۹۷۶۳
بعثت یزد03536269763
بلوط۰۲۱۳۳۹۳۹۰۸۳
به سنجش01134537405-6
09128453822
به سنجش بهشهر01134537405
01134537406
011345374050
بهروزی مشهد09158263975
05132794579
بوکان ری04446246611
09904067702
بیهق ری سبزوار05144299900 گویا
05144299911 ثابت
تاراز بروجرد09199351513
تتیس ری۰۹۱۲۳۶۷۰۳۱۰
تخشا شیروان05836225155
تربت سنج۰۵۱۵۲۲۴۵۵۸۹
تلفن گویای اتحادیه تهران۰۲۱-۸۸۹۳۱۸۳۳
تمدن55918791
09197140046
55918791
تندیس شمال۰۱۱-۴۴۲۲۵۹۱۵
۰۹۱۹۹۰۸۳۴۴۹
تهران زر۰۲۱-۳۳۹۵۶۱۰۳
تهران سنج02136615456
تک۰۴۴-۳۲۲۵۶۷۷۰
تک آزما۰۲۱-۳۶۲۹۱۴۱۲
تکنو۰۲۱-۳۳۹۹۲۷۸۷
تکنو تست اصفهان۰۳۱۳۲۲۰۵۵۵۲
تکنو ذوب اصفهان03134474466
تکنوتست اصفهان۰۳۱-۳۲۲۰۵۵۵۲
تکنوتست تبریز
تکنو تست تبریز
04135255440
58793
041-35264609
09143109739
تکنوفن اصفهان۰۳۱-۳۲۲۱۴۶۸۸
09132156344
۰۳۱۳۲۲۲۲۳۶۰
تکنولوژی اصفهان۰۹۱۳۷۲۲۲۳۶۹
۰۳۱۳۲۲۱۴۴۷۱
تکنیک مرودشت۰۷۱۴۳۲۳۱۱۴۷
تیراژه09126408356
02165566109
ثامن۰۳۵-۳۶۲۲۵۸۵۹
جباری بیرجند05632231061
جباری مشهد05132243657
05132235928
جعفری۰۴۴-۴۶۲۶۱۲۶۷
جعفری بوکان04446261267
جلیوندی۰۹۹۳۸۰۱۷۳۱۳
جم۰۴۴-۳۶۴۴۴۹۷۸
جمالی۰۲۱-۳۳۹۲۰۹۲۹
جویبار زر01142548961
09111264636
حاج احد02133959909
حافظ اصفهان۰۳۱۳۲۲۱۶۷۴۰
حجت تهران۰۲۱-۳۳۹۵۴۳۱۷
813869
حریر فروش02133998629
حسام زاگرس083-37278623
حسام زاگرس08337278623
۶۱۱۵۵
حسینی اصفهان03132226236
حقیقت۰۲۱-۳۳۹۳۱۱۵۶
حميد شمال٠١١٣٢١٩١٨٣٣
حمید۰۳۱-۳۳۳۳۴۶۷۹
حمید شمال۰۱۱-۳۲۱۹۱۸۳۳
09111115910
حمید قدیم۰۲۱-۳۳۹۰۰۱۹۴
حمید یک، حمید 1۰۲۱-۳۳۹۰۴۱۹۸
حکمت۰۲۱-۳۳۹۰۵۷۵۶
خاوران تربت جام09157013369
خاوران سنجش دارایی۰۵۱-۳۶۰۹۳۷۱۶
خاوران سنجش مشهد36587
خاوران سنجش مولایی۰۵۱-۳۸۴۵۱۵۷۴
خرداد۰۹۱۲۹۳۳۲۹۷۰
۳۳۹۸۷۶۹۶
خزرسنج شمال۰۱۱۳۵۶۶۲۰۳۰
خزرسنج شمال۰۱۱۳۵۶۶۲۰۳۰
خسرو خاور۰۵۱-۳۲۲۱۴۲۸۶
خسروخاور05132236378
خطیر۰۱۱۴۴۷۳۴۸۰۳
خندان ارومیه04433846339
09209062100
خورشید۰۱۷-۳۲۲۲۵۲۵۸
داریک بجنورد۰۹۳۵۸۸۳۸۸۲۲
82209358835
درخشان۰۲۱-۵۵۶۱۸۵۹۹
درخشان سلماس۰۴۴-۳۵۲۴۵۳۲۷
09146219582
درویش۰۵۱-۳۳۶۵۳۷۳۶
درویشان۰۲۱-۳۳۹۰۰۶۹۰
دقت۰۲۱-۳۳۹۲۶۷۲۴
دقیق۰۴۴-۳۲۲۳۴۵۸
18068
دقیق آزما۰۲۱-۳۳۵۳۲۷۱۷
دقیق تبریز۰۴۱-۳۵۲۳۰۶۶۶
دقیق خوی۰۴۴-۳۶۴۵۲۹۱۱
09144611650
۰۴۴۳۶۴۶۳۸۶۴
دقیق ری شهرری021-55933299
دقیق ری شیراز07132233625
دقیق سلماس۰۴۴-۳۵۲۴۵۹۴۱
دقیق ماکو۰۴۴-۳۴۲۲۹۲۷۲
دقیق ملکان۰۴۱۳۷۸۲۳۹۸۴
دهزاد01142208081
رئال۰۴۴-۳۶۷۲۱۶۷۷
رادتکاب09141844048
رازی۰۳۱۳۲۲۲۷۵۵۵
رجبی قائم شهر۰۱۱۴۲۲۳۲۲۳۲
رز ابهر02435245751
09198807498
رزگلد بروجرد09103977385
06642607998
رشید بیگی بوکان09144825199
04446261994
رصد۰۴۱-۳۷۲۴۲۳۹۱
رضا۰۴۴-۴۵۲۶۰۵۴۰
رضا میاندوآب04445268493, 09144819622
رنجبر ساوه08642437350, 09121554001
روح الهی – روح اللهی03432223838

https://rouhollahi.ir
روژان۰۵۱۳۳۶۶۲۵۷۰۰
رویایی۰۵۱-۳۲۷۹۴۷۴۴
۰۵۱-۳۲۷۹۴۷۳۰
ري گيري آناليز55808679
ری (۱۱۰)02133982746
ری الماس سردشت04444327236
ری الماس گویا044-44327236
ری تبریز۰۴۱-۳۵۲۵۷۶۱۵
ری داداشی041-42274498
041-42250615
ری سیروان09146357952
ری صدوده021-33982746
ری علی36483980
ری علی09380835393
ری علی عجب شیر04137627960
ری گیری اصفهان03132206500
ری گیری امیر پرند09126580498
56945371
ری گیری بابک بهبهان06152833531
09160050623
09302763390
ری گیری حسینی شهرقدس02146886333
ری گیری روزبهانی ملایر09017287719
ری گیری محمد دورود۰۶۶۴۳۲۱۷۱۶۵
۰۹۳۳۴۶۱۰۰۳۳
۷۷۹۴۴۰
ری گیری ناصر۰۲۱۳۶۲۷۳۰۶۱
ری گیری نگین تهران۰۲۱۳۶۴۸۳۸۶۳
ریگیری جم خوی044-36444978
36229967
09126146179
ریگیری یکتا اصفهان سلیمانی09132037519
۰۳۱۳۲۱۰۲۵۰۳
زارعی02165504056
زاهدان۰۵۴۳۳۲۳۳۴۷۲
زاگرس۰۳۱۳۲۲۳۴۵۴۹
زر آزما سمنان09304024009
02333331240
زر اکسین اهواز09139889173
06132230663
زر ری۰۲۱-۵۵۶۳۱۸۶۷
زر ری02155631867
زر یک۰۳۱-۳۲۲۰۰۶۱۵
زرآزما اصفهان32247453
09132296682
زرآزما بابلسر01135336791
زرآزمون55570157
55638486
09193606477
زرافشان بجنورد05832245884
09031198340
زرتات02155591038
زرسنج۰۲۱-۳۳۹۷۹۵۶۰
زرسنج ساری (ضامنی)۰۹۳۷۲۴۶۶۶۸۶
0113335865
زرسنج قم۰۹۱۲۷۵۰۳۸۴۷
زرسنج مشهد05138114603
زرسنج میاندوآب۰۴۴-۴۵۲۴۱۰۱۱
زرسنج کیش۰۷۶۴۴۴۵۳۲۸۸
زرسنجش بابل۰۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸۹
01132198528
زرسنجش ساری۰۱۱-۳۳۳۰۳۹۵۶-۵۷
09372466686
۰۱۱۳۳۳۳۰۳۹۵۶
زرسنجش مشهد۰۵۱۳۳۶۷۰۵۵۵
05138114603
زرناب۰۴۱-۴۴۲۲۲۵۰۶
زرناب البرز02644218006
09122421890
زرنگار شهرضا۰۳۱۵۳۲۳۷۸۳۸
۰۹۱۳۴۴۷۲۹۱۹
زرنگار مشهد051-32794200
زرچی02136056460
زرکوب۰۱۷-۳۲۲۴۷۰۲۰
۰۹۱۱۷۷۰۸۰۸۲
01732243925
زرکوب گرگان01732247020
زرگر شیراز
(شیراز زرگر)
07132236389
زریاب زنجان024-33327431
024-33364725
زریاب نیشابور09159513608
https://zaryab-lab.ir
زرین۰۲۱-۳۳۹۲۷۸۴۸
زرین آزما۰۲۶۳۲۴۰۳۷۰۰
زرین آزما البرز02632403700
۰۲۶۳۲۲۲۵۳۸۳
زرین آشخانه09153877836
زرین اصفهان03132212700
زرین تاج۰۲۱-۴۴۲۲۹۶۶۸
زرین تبریز۰۴۱-۳۵۵۳۸۱۸۲
زرین حاجی اباد09382669791
07153722400
زرین داراب09382669791
زرین شاهین دژ۰۴۴۴۶۳۳۶۱۲۱, ۰۹۱۴۹۸۳۳۱۷۶
زرین مشهد۰۵۱۳۷۵۱۱۷۱۰
زرین ملکان۰۴۱-۳۷۸۳۱۰۸۰
زرین میاندوآب044.45260434
زرین میاندوآب09143819429
زرین کرمانشاه08337274543
زرین کرمانشاه۰۸۳۳۷۲۷۴۵۴۳
زمرد اصفهان03133616234
زمرد مبارکه (اصفهان)۰۹۹۲۰۵۰۶۷۳۴
زمرد کاشان09140204042
زنگ شاهی ایرانشهر09014279707
زنگنه09137619381
زیبا زر02537700276
09353505700
ساحل۰۳۴-۳۴۲۶۵۸۲۹
۰۹۱۳۵۳۹۸۰۸۲
سادات۰۹۱۹۴۲۷۵۸۱۴
ساده دل۰۹۱۲۴۹۶۱۸۱۰
پاسخگوی کانال تلگرامی reysadedel@
ساسان09143090603
04135552038
۰۴۱۳۵۲۴۶۹۶۶
سالار۰۴۱-۳۷۷۲۲۳۵۳
سام08337287150
سام کرمانشاه08337287160
سامان زر کرمان09359716781 09120706781
ساوالان
ساوالان صادقلیر
09123977517
04532521601
سبحان02435245574
سبحان قاسم لو۰۲۴-۳۵۲۴۵۵۷۴
۰۹۱۲۷۴۵۱۰۲۳
سبلان ری اردبیل۰۴۵-۳۳۳۳۹۷۶۸
۰۹۱۴۳۵۷۲۴۴۳ – ۰۹۱۴۶۵۷۲۴۴۳
ستار۰۲۱۵۵۱۴۸۴۲۲
۰۹۱۰۰۰۵۷۵۸۸
سجاد مشهد۰۵۱-۳۸۱۱۴۰۶۸
سجاد نقده04435624927
سحرخیز۰۱۷-۳۳۲۹۳۱۱۳
۰۹۱۱۱۷۶۱۳۰۵
سحرخیز گنبد01733226938
09111761305
سختکار۰۵۱-۳۸۴۰۱۷۵۸
سریع سنج
سریع سنج فریدون کنار
۰۳۵-۳۶۲۲۴۷۶۴
0911160032
سریع سنج یزد03536224764
سعید آق قلا گرگان09392420441
01734528769
سعید سمنان۰۲۳۳۳۳۴۰۲۱۵
سعید مشهد051-33731000
051-33711000
سنجش آذران۰۴۴-۳۲۲۲۱۸۰۳
سنجش اترک09156003845
سنجش اصفهان۰۳۱-۳۲۲۳۵۶۱۲
سنجش افشین۰۲۱-۳۳۱۱۸۱۸۵, 09124806567
سنجش تبریز۰۴۱-۳۵۲۵۰۲۴۵
04135256461
سنجش خوی۰۴۴-۳۶۴۴۲۹۰۹
سنجش درویش۰۲۱-۳۳۹۰۲۲۲۳
سنجش مشهد۰۵۱-۳۸۵۱۹۹۸۹
سنجش گرگان01732249995
09382027317
سهراب۰۴۴-۳۲۲۵۲۳۸۲-۳
سهند۰۴۴-۳۲۲۲۳۳۰۴
سهند مراغه
(دارای کدUSSD)
۰۴۱-۳۷۲۲۳۳۰۴
66655#*6655*

سوگند ایلام۰۹۱۸۳۴۰۲۹۸۸
08433366620
08433365854
سپاهان۰۳۱-۳۲۲۱۷۰۸۱
سپهر بجنورد05832212498
سید021.36055382
سید شمال09361551236
۰۹۱۱۶۶۷۱۸۷۵
01142543795
سیدی (محمود آباد)01144746414
09112222418 گویا
سیرجان ری۰۹۱۳۷۶۳۴۲۱۹
سیروان (نگین)۰۴۴-۳۵۶۲۴۳۷۴
044-35631914
سیروان بوکان09146357952
سیروان ری09146357952
سینا ری همدان03538423000
سینا ری همدان۰۸۱۳۲۵۲۳۱۲۱
۰۹۱۸۳۱۲۶۴۴۳
سینا چابهار09156702145
شاداب سلماس09145450347
شادان سلماس۰۹۱۴۵۴۵۰۳۴۷
شاران مرکزی086-32226096
شاهی۰۲۱-۳۳۹۳۴۰۳۳
شمرون۰۲۱۲۲۷۱۲۴۷۹
شمس تجریش02122721577
شهریار شریفی۰۲۱۶۵۲۴۱۶۱۳
شهیر841282
شوشتری قزوین
شوشتری
02833235647
۰۲۸۳۳۲۳۵۶۴۷
شیران ری اصفهان09139890083
03132233875
صائب تبریزگویا: 04135235023, 04135237325
صالحی۰۴۱-۳۵۲۵۰۵۰۰
صبا09144441673
صبا مهاباد۰۴۴۴۲۲۳۹۵۸۶
صداقت پیرانشهر09143446313
04444240306
04444240307
صیفی ایلام08433366625
ضرابی۰۲۶-۳۲۲۲۵۳۸۳ گویا
طبرستان ری۰۹۱۱۷۸۳۴۸۳0
۰۱۱۳۲۲۰۵۹۴۹
طلاسنج۰۲۱-۵۵۸۹۰۵۷۷
۱۰۲۷۱۴
طلای تهران۲۱۴۴۲۳۲۰۲۱
طهران گلد02155575125
ظفری اراک09188635815

عباسی۰۴۱-۳۷۸۲۶۳۲۲
04137822658
عبداللهی سقز۰۹۱۲۷۹۰۳۱۷۵, 08736213612
عدل میانه09011312883
04152231455
عرفان33915867
عزت خواه۰۴۴-۳۲۲۵۵۷۵۷
044-32255656
عقیق09149631862
عقیق خوی04436722926
عقیق کاشمر05155243357,
09356865443
علی‌یاری خرم آباد09167514405
عنصر۷۹۰۹۱۲۴۲۲۸۰۸۷
عیار۰۲۴-۳۳۳۳۲۹۴۵
عیار سنج سنندج – عیارسنج سنندج08733151700
۰۹۱۸۲۸۳۰۳۴۳
عیار مشهد۰۵۱-۳۳۶۶۵۳۴۱
عیارسنج – عیار سنج۰۲۱-۳۳۹۳۵۱۳۲
88931833
عیارسنج قم – عیار سنج قم۰۲۵-۳۷۷۰۱۲۶۲
عیارسنجی اسدی گرگان (زرمحک)01732230091
عیارسنجی رستمی بانه09149800561
عیارسنجی نور نجف آباد اصفهان۰۳۱۴۲۶۳۳۳۲۶
غفاری بیرجند09391540997
فارس آنالیز شیراز071-32362641
09178090048
فارس امین09305572001
07132244860 (گویا)
فارس اناليز٠٧١٣٢٣٦٢٦٤١
فارس زرین071-32232006
09171199607
09171897057
farszarin.ir
فارس زرین07132232006
فارس سنجش0۹۱۷۳۱۷۴۷۱۳
07191300650
فارس محک۰۷۱-۳۲۲۳۱۸۹۵
فارس کیمیا۰۷۱-۳۲۲۳۴۷۶۵
02177788754
فتحی ثانی بوکان09120424878
فرامرزی مرند09371262307
فرداد شیراز071-91551020
09172771020
09172781020
فرزین اسفراین۰۵۸۳۷۲۳۲۴۴۳
فرشاد یاسوج07433236312
فرشید
فرشید سقز
08736215596
09183819622
فرهاد بناب03538423000
04137732842
فرهادی۰۹۱۸۳۶۰۰۸۹۱
فرهادی اراک09183600891
فرید۰۴۱-۳۵۲۳۳۸۷۱
09144199979
فرید سنندج08733156591
۰۹۱۸۸۷۰۵۵۳۴
قائم۰۲۱-۶۶۷۱۷۵۶۱
قانع04144238859
قدس۰۲۱۴۶۸۴۶۵۵۵
قریشی اراک09188625299
قمری تبریز04135233871
لعل تهران۰۲۱-۳۳۹۹۹۵۴۴
021-88931833
02133999545
لیدوما مشهد۰۵۱۳۲۲۸۰۱۵۳
مازند ری بابل01132203869
09366138284
ماهان۰۳۱-۳۲۲۱۳۰۳۸
ماهان اصفهان03132213038
ماهان قیدار۰۲۴-۳۴۲۲۵۱۵۲
مجید بوشهر۰۹۱۹۰۷۰۵۶۹۷
محمد اصفهان031-32217031, ۰۳۱۳۲۱۰۲۷۲۸
محک اصفهان۰۳۱۳۲۲۰۷۱۶۵
محک تبریز041.35533468
041.35533262
محک تهران۰۲۱-۳۳۱۱۲۱۶۰
محک ساری
ساری محک
09391511367
01133304469
محک مشهد۰۵۱-۳۸۵۲۴۳۶۲
۰۵۱-۳۸۱۱۴۰۱۴
محک هرمزگان03538423000
محگ۰۳۵-۳۶۲۶۶۲۴۵
مرتضی تهران۰۲۱۳۶۴۱۷۲۴۳ ۰۹۱۲۲۲۰۱۳۵۵
مرکزی ایرانشهر09373328087
مرکزی تهران02136870399
مسعود۰۲۱۳۳۱۱۸۸۰۸
مسعود مشهد05136093716
مسعود مشهد05136093716
مسکن کرمانشاه08334298626
مشهد ری05136012382
05136012383
05132228666
مشهد، مجاهدی ۱05132254924
05138114723
مشگین‌شهر۰۴۵۳۲۵۰۴۰۶۲۲
مصلایی قم۰۲۵-۳۷۷۱۳۲۶۶
۰۲۵-۳۷۷۲۱۵۳۶
مطهری۰۵۱-۴۴۲۲۳۱۱۶-۷
معراج مشهد09153169896
معیار آستارا01344823887
09122107803
معیار تهران۰۹۱۳۱۰۵۸۰۴۵
۴۴۲۵۴۵۷۰_۰۲۱
مقدم۰۱۱-۴۲۲۳۶۶۷۰
مقصودلو۰۱۷-۳۲۲۲۵۲۵۸
مقیاس تهران۰۲۱-۳۳۹۲۰۳۲۲
ملت قم09127462865
ملکان ری۰۴۱-۳۷۸۲۶۳۲۲
منصوری۰۲۱-۳۳۹۰۰۷۸۳
منصوری بجنورد09155847835
05832220928
منصوری جهرم07154234421
07154233046
منهاج02133941664
مه طلا کرج02632225383
09393424797
مهتاب۰۳۱-۳۲۲۲۹۵۵۵
مهدی (۲)۰۲۱-۳۳۹۳۷۴۴۵
مهرجردآزمایشگاه استانداردزرسنج مهرخراسان- مشهد۰۵۱۳۲۲۳۰۲۱۱
۰۹۱۲۹۶۷۴۸۰۲
05132214355
مهرگان05132772854
مهندس۰۲۱-۳۳۹۹۸۶۲۹
مهندس تهران02188931833
موسوی یاسوج07433223001
09131212661
مولایی خدابنده09128777074
02434220108
میبد عیار09109520379
میثم مراغه04137244602
۰۹۱۷۹۵۵۴۸۲۳
میرحسنی۰۵۱۳۳۶۶۴۱۶۱
05138114069
میزان۰۲۱-۳۳۹۲۹۳۷۱
ناب بناب09148696914
نسیم طهرانی09122945952
نصیری گلد۰۹۱۱۳۱۰۰۰۸۴
نقدی اهر04144228464
نقش جهان اصفهان۰۳۱۳۲۲۰۶۸۰۳
۰۹۱۳۸۶۶۷۵۰۷
نقشیه۰۲۱-۵۵۱۵۰۴۹۱
نمونه۰۲۱-۳۳۹۵۸۱۱۸
نوبخت09144918173
نور سلماس۰۴۴۳۵۲۵۶۴۶۴
نوژان مشهد۲۵۷۰۰
05133663241
نوید ایرانشهر09334260031
نوین بناب۰۴۱-۳۷۷۴۲۴۴۴
نوین بوکان۰۴۴-۴۶۲۲۰۳۸۴
نوین تبریز۰۴۱-۳۷۷۴۲۴۴۴
نوین عیار33922259
نوین پویا۰۲۱۵۶۳۵۹۹۰۵
نگین شمال۰۹۱۱۲۲۳۶۶۵۱
نگین نقده09144413574
نی ریز فارس وحید07153839915
09120842133
09374989915
نیایش03132106541
نیکان۰۳۱-۳۲۲۲۴۲۰۶
نیکان تهران09125441373
09120374320
نیکی تبریز04135246776
04135252372
هادی اهواز06132227463
هاشمی نیک04134227970
هخامنش لامرد۰۹۱۹۵۶۹۹۸۷۹
۰۷۱۵۲۷۲۰۱۷۳
هزار۰۳۱۳۲۱۰۲۷۱۴
هزار تهران02136870476
همدست۰۲۵-۳۷۷۰۵۹۰۰
هیمن ری بوکان09144809664
هیواد
هیواد رفسنجان اسکندری
۱۹۷۴۶۰
034197460
وارنا02136272422
وحدت سراوان09370543734
09104893055
وحید ماکو04434222744
وزیری مشهد051-32516192
وطن گنبد۰۱۷۳۳۲۳۱۶۶۶
ونیز09351819489
پارس۰۵۱-۳۳۶۵۶۹۹۸
پارس۰۳۱۳۴۴۸۸۲۲۹
03132288229
پارس آزما۰۳۱-۳۲۲۱۹۵۶۲
پارس تربت05152237986
پارس تهران02188935730
پارس ری۶۵۵۰۴۰۵۶
پارس ری تهران(بابایی)02165504056
پارس زارعی65504056
پارس شمش (شهر فسا)۰۹۱۷۱۳۰۴۰۳۴
پارسا توانا09306359040
پارسه آمل
گویا پارسه امل
01144228084
01144229624
پارسیان۰۳۱-۳۲۲۱۴۶۸۷
پارسیان زر شاهرود۰۲۳۳۲۲۴۷۷۴۵
پارسیان لیزر۰۲۱-۵۵۵۸۲۰۵۸
پارسیان مشهد۰۵۱-۳۳۶۶۳۴۱۸
پاسارگاد (پاسارگارد اصفهان)03132218655
پاشاپور09145983128
پایتخت021-33950863
پایش بجنورد05832325600
پرتو021-55580093
پرشین اصفهان031-32216641
پرندوش نکا01144405379
پویا۰۳۱-۳۲۲۱۵۷۰۰
پویا زر قم02538827939
پویازر۰۲۵-۳۸۸۲۷۹۳۹
پویش۰۳۱-۳۲۲۲۰۸۱۰
پیرانشهر گلستانی09143891281
04444239080
پیرایه زیست۰۲۸-۳۳۲۳۹۶۶۴
02833222370
09125829294
۰۹۱۲۴۷۵۲۸۴۱
پیرایه زیست قزوین۰۲۸۳۳۲۲۲۳۷۰
پیروز اصفهان03132200741
پیشتاز۰۳۱-۳۲۲۰۳۶۱۹
پیشرو۰۷۱-۳۲۲۳۱۸۱۲
پیمان۰۲۱-۳۳۹۴۶۹۴۱
پیمان اصفهان۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۷۴
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۴۷
پیمان تبریز۰۴۱-۳۵۲۴۲۸۴۰
کاسپین۰۲۱-۳۳۴۴۰۲۲۱
کاشان ری۰۳۱۵۵۴۴۶۵۰۲
کاشی۰۲۱۶۵۲۷۶۴۱۰
۰۹۱۹۶۵۲۴۱۴۴
کاشی شهریار۰۲۱۶۵۲۷۶۴۱۰
۰۹۱۹۶۵۲۴۱۴۴


0۹۱۹۶۵۲۴۱۴۴
۰۹۱۲۷۴۷۷۷۲۴
کانیار مشهد۰۵۱-۶۳۰۵۲۹۵۱
051-36099580
کانیارمشهد۰۵۱۳۶۰۹۹۵۸۰
کاوه02133905727
کاوه مهاباد۰۴۴۴۲۲۴۱۴۱۹
09371424922
کاوه نقده۰۴۴-۳۵۶۲۷۳۸۹
کبیر اصفهان09134623010
03132219563
کبیری۰۲۶-۴۴۲۱۰۷۶۷
کسری02644236820
۰۲۶-۴۴۲۱۰۷۶۷
کوروش بوکان09147673238
کیانی۰۴۱-۳۵۵۴۲۹۵۵
09143001151
کیانی تبریز09143001151
35542955
کیمیا۰۳۵-۳۶۲۲۷۵۱۳
کیمیا اصفهان۰۳۱۳۲۲۴۳۱۴۳
کیمیا زر۰۲۵-۳۷۷۰۶۵۳۷
۰۹۱۲۷۴۷۴۸۴۰
کیمیا یزد03536227513
کیوان09132108902
09392353951
گرامی اندیشه02165505614
09191283581
02165534042
گلبهار یزد03536277474, 09135170542
گلد آزما اصفهان۰۳۱۳۲۲۱۷۹۷۴
گلدآزما (گلد آزما – گلد ازما)۰۲۱-۳۶۶۱۰۳۴۳, ۰۹۱۲۲۲۱۱۰۱۴
گلدسنج نیشابور05142235051
گلستانه۰۴۴-۴۴۲۳۹۰۸۰
گنجینه یزد035-36260980
گویا صالحی تبریز۰۴۱۳۵۲۳۴۱۴۴
گویا مجاهدی یک مشهد051-32254924
گویا یزد۳۸۴۲۳۰۰۰
گيلان رى رشت01312255097
گیلان ری۰۱۳-۳۳۲۶۲۲۴۶
013-۳۳۲۵۵۰۹۷
01333262246
01333255097
گیلان زر01333253603
یاس زنجان02433361337
01733226938
یاقوت اصفهان برخوار۰۹۱۳۳۰۳۳۳۱۷ ۰۳۱-۴۵۸۲۸۳۸۸
یاقوت تهران02155770507
یزد محک۰۳۵۳۶۲۶۶۲۴۵
09132509497
یلدا۰۳۸-۳۲۲۷۶۷۷۹
یوسفی ارومیه04433872815
یکتا اصفهان03132210869
۰۳۱۳۲۲۱۰۲۵۰
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرات
حمیددادور
1 ماه قبل

عالی

1
0
سوالتو درباره طلا بپرس... ما کمکت میکنیم که حلش کنیx