طلاپین؛ آموزش طلا و هر آنچه نیاز است درباره طلا و بازار آن بدانید. 

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا؛ هدیه گرفتن و پیدا کردن آن

فهرست مطالب

خرید طلای بدون اجرت

تعبیر انگشتر طلا در خواب و تعبیر هر خوابی که میبینم، جدا از اینکه به تعبیر اون باور داشته باشیم یا نه، میتونه جذاب باشه. به همین دلیل امروز سراغ یکی از موضوعاتی که درخواست زیادی داره رفتیم، “تعبیر دیدن انگشتر طلا در خواب برای زن و مرد.” سوالات زیادی درباره خواب دیدن انگشتر طلا برای همه ما، چه متاهل و چه مجرد، چه خانم و چه آقا بارها پیش اومده.

 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب،
 • انگشتر طلا در خواب
 • دیدن انگشتر طلا در دست کسی،
 • دیدن انگشتر یا حلقه طلا دست چپ یا راست خودمون،
 • تعبیر خواب انگشتر طلا برای خانم مجرد و خانم متاهل چه تفاوتی داره؟
 • گم کردن انگشتر یا حلقه طلا در خواب
 • تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد
 • تعبیر خواب انگشتر طلا زن باردار
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب
 
 

دیدن انگشتر در خواب بطور کلی چه معنایی دارد؟

بطور کلی دیدن انگشتر طلا یا غیر طلا در خواب نماد تعهد و وصلت است. چه تعهد در مقابل یک رابطه، چه تعهد به یک هدف یا آرزو که در زندگی دارید. خواب انگشتر می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های شما نیز باشد. چنین خوابهایی اغلب نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با دیگری است. احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

تعابیر مختلفی برای انگشتر گفته شده از معبران خواب که به بعضی از آن ها می پردازیم:

یونگ روانشناس بزرگ سوئدی که در زمینه رویا و خواب انسان مطالعاتی داشته است اینگونه می گوید:

دیدن انگشترطلا  در خواب نمادی از تکامل احساسی، تعهد، وفاداری و تکامل است و این به معنای این است که شما در مسیر تکامل در زمینه ای که دلخواهتان است هستید. بطور کلی دیدن انگشتر در خواب به این تعبیر می شود که شخص به آرمان ها، باورها، مسئولیت ها و هدف های خود وفادار خواهد ماند.

مطالعه مرتبط: فاکتور طلا شامل چیست؟(توضیح به زبان ساده )

نظر معبرین غربی درباره تعبیر خواب انگشتر طلا و غیر طلا:

 • اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند.
 • همچنین این خواب می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و عهد و پیمان وفادارانه‌ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما میدهد، دریافت خواهید کرد.

انگشتر و حلقه طلا در خواب:

اولین نکته این است که دیدن انگشتر طلا در خواب نشانه خوبی است، انگشتر طلا در خواب میتواند معانی مختلفی را به ما برساند از جمله:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب بیانگر عهد و پیمانی استوار و پا برجا است که می تواند در آینده نیز همچنان مستحکم باشد که نشانه خوبی است.
 • علاقه و شیفتگی شما را به وفاداری، امنیت و پایداری نشان می‌دهد.
 • تعبیر دیگر انگشتر طلا در خواب، علاقه شما به وفاداری و امنیت است و آینه ویژگی شخصیتی شماست.
 • خواب‌گزارن غربی در کتاب های تعبیر خواب خود اینگونه می گویند: خواب دیدن حلقه طلا یا غیر طلا در خواب نشان دهنده این است که شما در فکر یک رابطه بادوام و مستحکم هستید و یا حتی در فکر این هستید که رابطه‌ای را خاتمه دهید که از نظر شما بی حاصل است. برای حلقه تعابیر دیگری نیز گفته شده که اصل آن همان تعهد و وفاداری است. پس اگر در خواب خود حلقه دیدید، نشان از تعهد و وفاداری شما است چه به یک شخص یا رابطه، چه به یک گروه خاص که عضو آن هستید.
 • امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب است.
 • اگر در خواب دیدید که شما و همسرتان انگشتر طلا در دست دارید، یعنی شما به یکدیگر وفادار خواهید ماند.
 • اما دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان کمی متفاوت است و نشانه خوبی نیست ؛ اگر مردی انگشتر طلا در خواب ببیند یعنی به سخنی دچار خواهد شد یا کاری حرام انجام داده است و این خواب نشانه آن کار است.
 • یوسف نبی درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید: تعبیر خواب انگشتر، فرزند است. بطور یک دیدگاه کلی انگشتر طلا در خواب برای مردان خوب نیست اما دیدن انگشتری از جنس فیروزه و یا نقره، خوب است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که صاحب انگشتر طلا است نشانه خوبی نیست و از نظر مالی زیان خواهد کرد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلا را نزد کسی امانت می گذارد،در بیداری آن شخص به او خیانت خواهد کرد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا برای زنان

اولین مورد که خیلی در خواب دیده می شود، پیدا کردن انگشتر طلا در خواب است. پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان نشانه خوبی است. به این معنا تعبیر می شود که

 • اگر دختری در خواب ببیند که برایش انگشتری طلا خریداری کردند، ازدواج می‌کند و همسرش باعث افتخار و سر بلندی‌اش خواهد شد.
 • چنانچه زنی در خواب ببیند که همسرش به وی انگشتری طلا هدیه داد، مورد احترام وی واقع خواهد شد و به شادی و بزرگی دست خواهد یافت.
 • اگر زنی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافته است؛ به موفقیت و شادمانی خواهد رسید.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا برای مردان

پیدا کردن انگشتر طلا برای مردان در خواب تعبیرهای نسبتا منفی دارد.

 • اگر مردی انگشتر طلا در خواب بیابد، اینطور تعبیر شده است که مشکلات و زیان مالی در زندگی روبرو می شود.
 • داشتن انگشتر طلا در دست چپ برای مردان در خواب به این معنا تعبیر می شود که اقدام به کاری می کند که مخفیانه است و باعث مشکلاتی در زندگی او می شود.
 • تعبیر خواب انگشتر طلا برای مرد آن هم وقتی آن را گم کند از دیدگاه امام جعفر صادق(ع). چنانچه مردی در خواب ببیند انگشتری طلا در دست دارد و آن را گم می‌کند به این معنا خواهد بود که همسر خود را از دست خواهد داد.

تعبیر انگشتر طلا در خواب

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد

از دیدگاه جابر مغربی اگر دختر مجردی در خواب ببیند انگشتر طلای خود را به هر علتی شکست و یا اقدام به تعمیر کردن آن کرد، رابطه ای که در جریان دارد و عاشقانه شروع کرده است به هر دلیلی خراب می شود و به مشکل میخورد. در واقع به معنای هشداری برای رابطه عاطفی شما بحساب می آید.

شیخ طوسی می گوید: اگر دختری در خواب ببینید که تعداد زیادی انگشتر طلا در دست دارد یا به او داده می شود، به معنای تعداد زیاد خواستگار برای او است.

می توان برای دخترهای مجردی که هر نوع انگشتری را در خواب می بینند، قانون زیر را برقرار دانست:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای دختر مجرد می تواند نوید شنیدن خبرهای خوشحال کننده در خصوص عشق و رابطه ای که در جریان دارد.
 • در صورتی‌ که دختر مجرد انگشتر طلا را از مرده‌ای هدیه بگیرد خواب او اینگونه تعبیر می شود که افزوده شدن به مال و ثروت در پیش خواهد داشت.
 • یکی از تعبیر های جالب برای انگشتر طلا برای دختر مجرد، نامزد کردن دوستان نزدیک دختر مجرد است.

برخی از دیگر از تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختران مجرد:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای دختر مجرد می تواند نوید این باشد که زندگی عاطفی این دختر در دوره آینده تغییر می کند و با یک فرد خوب همراه می شود.
 • اگر دختر در دوران نامزدی باشد، خواب نشان می دهد که به زودی با مردی خوش اخلاق ازدواج خواهد کرد و با او زندگی شادی پر از عشق، خوبی و درک خواهید داشت.
 • برخی نیز تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد را، ثروتمند شدن و نوید ثروت زیاد دانسته اند و اینگونه گفته اند: “و شما پول زیادی خواهید داشت و این آغازی خواهد بود برای رسیدن به تمام اهدافی که آرزو دارید”.
 • او رابطه جدیدی را آغاز می کند که برای همیشه یا برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. این می تواند یک رابطه عاشقانه شخصی، یک رابطه کاری و غیره باشد.
 • برخی تعبیر خوابی متفاوت برای انگشتر طلا در دست دختر مجرد ارائه کرده اند: این خواب گواه این است که این دختر از استقلال لذت می برد و می تواند به خودش تکیه کند و به کسی اجازه نمی دهد امور زندگی او را کنترل کند. و اینکه همیشه از هیچ چیز نمی ترسد، بلکه برای انجام هر کاری به خودش متکی است. و او می تواند بدون کمک کسی تصمیمات سرنوشت ساز خود را بگیرد.
 • همچنین عکس این موضوع را نیز برای تعبیر خواب انگشتر طلای زیاد در دستان دختر مجرد دانسته اند: اما اگر دختری در خواب ببیند که انگشترهای طلای زیادی به دست دارد. این خواب گواه این است که این دختر از استقلال در زندگی خود لذت نمی برد. او به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیرد، اما محدودیت های زیادی در زندگی او وجود دارد که او نمی تواند هیچ تصمیمی بگیرد.

تعبیر خواب انگشتر طلا ابن سیرین

ابن سیرین درباره تعبیر خواب انگشتر طلا اینگونه می گوید که: دیدن انگشتر طلا در خواب، برای صاحب رؤیا مژده است که در آینده به خانه جدیدی نقل مکان خواهد کرد و دیدن میخک انگشتر طلا حاکی از کسب اعتبار و قدرت و نیز دستیابی به منبعی جدید است. همچنین داشتن انگشتر طلا در خواب بیانگر به دست آوردن فرصت های جدیدی است که باعث بهبود زندگی بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلای سفید نگین‌دار

تعبیر خواب انگشتر طلا از دیدگاه خالد اصفهانی به این شکل است که اگر دختری یا زنی و یا مردی مبادرت به خرید انگشتر طلای سفید نگین‌دار نمود، حاکی از ازدواجی موفقیت آمیز و یا یک شادی و جشنی بزرگ است که در آینده‌ای نزدیک به انجام خواهد رسید. اما اگر تعداد زیاد انگشتر در خواب ببیند نشانه خوبی نیست و مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد.

گم کردن انگشتر طلا در خواب

در حالت کلی تعبیرخواب طلا برای گم کردن اجناسی از جنس طلا خوب نیست پس گم کردن انشگتر طلا نیز مستثنی از این قضیه نیست. اگر در خواب دیدید که انگشتر شما، مخصوصا انگشتر طلا یا حلقه ازدواج خود را گم کردید، نشانه بدی است و شوم بحساب می آید.

از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) دیدن گم کردن انگشتر در خواب خوب نیست. این خواب نشان دهنده اهمال و بی‌دقتی شما در فرصت هایی است که برای شما پیش خواهد آمد. به سبب چنین خصوصیت‌های منفی امکان این وجود دارد که مهم‌ترین تغییر زندگی یا فرصت زندگی خود را از دست دهید. در نتیجه می‌توان گفت که فکرهایی را که در سر می‌پرورانید در حد رویا باقی خواهند ماند و اقدامی نخواهد بود پس اقدام کنید و رویا نپرورانید.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل

تعبیر انگشتر طلا برای زن متاهل می تواند معانی متفاوتی داشته باشد، البته همه معبران برای خواب انگشتر طلا شکل و نماد انگشتر را نیز مورد بحث قرار داده اند، اما بطور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد. تعبیر پوشیدن انگشتر طلا در خواب برای زن متاهل، نماد قدرت حرفه ای و موقعیت خوب او در واقعیت و احتمالا در محل کار است، به ویژه برای زنانی است که در بیداری کار می کنند و می خواهند در کار خود به موقعیت های اصلی برسند

همچنین در صورتی که انگشتر طلا از شوهر خود هدیه بگیرد، می توان به این صورت تعبیر کرد که اگر وقتی که آن را روی انگشتش می گذارد، به خاطر ظاهر زیبا و منحصر به فردش احساس خوشبختی می کند، احتمالا صاحب فرزندی خواهد شد.

همچنین در تعبیری از نبوسی برای دیدن انگشتر طلا برای زن متاهل آمده است که:

 • هنگامی که یک زن متاهل حلقه طلایی را در خواب خود می بیند ، این نشان از رزق و روزی فراوان و خوب و تغییر شرایط اوبه سمت بهتر شدن است.
 • هرکس در خواب ببیند که دستش به طلا تبدیل می شود ، دلیل بر این است که به بیماری مبتلا می شود که مانع از حرکت دست او می شود و ممکن است فلج باشد.
 • زن متاهلی که در خواب می بیند انگشتر طلا به نقره تبدیل می شود ، نشانه کم شدن معیشت اوست.
 • زنی متأهل که می بیند انگشتر نقره ای که می بندد انگشتر طلا می شود. نشانه ای از بهتر شدن شرایط و افزایش رزق و روزی و معیشت او خواهد بود.

تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه دادن و هدیه گرفتن

برای هدیه دادن و گرفتن انگشتر طلا اینطور گفته شده است، که اولا دیدن خواب انگشتر طلا و هر چیزی از جنس طلا خوب است، دوما در مورد هدیه گرفتن یا دادن آن گفته شده که: چنانچه زن یا دختری در خواب ببیند که چیزی از جنس طلا ولو انگشتر طلا باشد و یا اجناس طلای دیگری، از فردی به عنوان هدیه دریافت می‌کند خواب وی نشانه مردی ثروتمند است که بخیل است. در حقیقت در خواب هدیه گرفتن از مرد ثروتمند ولی خسیس برای بررسی میزان تحمل شما در برابر چنین شخصیت منفی است.

در حالت کلی اگر در خواب دیدید که انگشتری طلا از کسی دریافت می‌کنید چه طلای زرد باشد چه طلای سفید، البته در طلای سفید نقش و صفت انگشتری را ببینید، به این معناست که از خداوند به شما خیری خواهد رسید.

بطور کلی برای تعبیر خواب انگشتر طلا اینگونه گفته شده است که دیدن انگشتر طلا در خواب بیانگر برکت و خیر فراوان است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر طلا از شوهر سابق برای زن مطلقه این است که دوباره با او ازدواج خواهد کرد.

اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
fateme
10 بهمن 1401 5:50 ب.ظ

مامانم خواب دیده از زیر خاک یه عالمه انگشتر طلا پیدا کرده ، میگه تو خواب گفتم یکیش رو میدم به دخترم یعنی من

الان میپرسه تعبیرش چیه این همه انگشتر طلا پیدا کردم کسی میدونه ؟؟؟

کاربران ناشناس
27 اردیبهشت 1402 4:45 ب.ظ
پاسخ به  fateme

سلام خوش بحالش حداقل داخل خواب طلا دیده بگو بهت تبریک میگم چون ما توی خواب هم نمیبینم طلا روخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

کاربران ناشناس
23 مهر 1402 12:52 ق.ظ
پاسخ به  fateme

ازدواج میکنی عشقم

3
0
سوالتو درباره طلا بپرس... ما کمکت میکنیم که حلش کنیx